Doç. Dr. SÜREYYA ALTINTAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. SÜREYYA ALTINTAŞ

T: (0282) 250 2058

M saltintas@nku.edu.tr

W saltintas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ABD
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ABD
Öğrenim Yılları: 1990-1993
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1986-1990
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ABD
2013-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ABD
2006-2013
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ABD
1999-2006
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ABD
1997-1999
İdari Görevler
Fakülte Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2015-
Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2015-
Staj Komisyonu Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2015-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2015-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2015-
Fakülte Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2013
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2013
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2013
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2007-2010
Fakülte Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2007-2010
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2007-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAMBUROĞLU ÇEBİ Ü., ÖZER S., ALTINTAŞ S., ÖZTÜRK O., YURTSEVEN E., Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Su Düzeylerinin Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Verim ve Su Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol. 22, pp. 33-46, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. ÇAKIR R., Kanburoğlu Ç. Ü. ., ALTINTAŞ S., Özdemir A., Irrigation scheduling and water use efficiency of cucumber grown as a spring-summer cycle crop in solar greenhouse, Agricultural Water Management, vol. 180, pp. 78-87, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. ALTINTAŞ S., CANDAR S., Relations between growth N level NH4 N ratio of fertilizer climatic variables harvest time and tipburn of cos lettuce grown under the cold glasshouse, Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 10, pp. 368-373, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. ALTINTAŞ S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., The effects of mineral and liquid organic fertilizers on some nutritional characteristics of bell pepper, African Journal of Biotechnology, vol. 11, pp. 6470-6475, 2012.
Özgün Makale Open J-Gate, Scopus, Chemical Abstracts,Biocontrol News and Information, Biofuels Abstracts, Botanical Pesticides,CAB Abstracts,CABI´s Environmental Impact,Crop Physiology Abstracts,Crop Science Database,Dairy Science Abstracts, Environmental Sciences and Pollution Management, Field Crop Abstracts, Forest Products Abstracts,Google Scholar, AJOL, DOAJ, Genamics Journal Seek, HINARI, Medbioworld, ABC-Chemistry, TEEAL, NAAS, EVISA, Online Access to Research in the Environment (OARE), Scientific Information Database (SID), Global Impact Factor,Entomology Abstracts,Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Access to Global Online Research in Agriculture (AGORA), Agricultural Engineering Abstracts, Agroforestry Abstracts, Animal Breeding Abstracts, Animal Science Database, Biocontrol News and Information, Biofuels Abstracts, Botanical Pesticides, CAB Abstracts, CABI´s Environmental Impact, Crop Physiology Abstracts, Crop Science Database, Dairy Science Abstracts, Entomology Abstracts, Environmental Sciences and Pollution Management, Field Crop Abstracts, Forest Products Abstracts,Forest Science Database, Forestry Abstracts, Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Horticultural Science Abstracts, Irrigation and Drainage Abstracts, Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, Maize Abstracts,Nematological Abstracts Erişim Linki
5. ALTINTAŞ S., Effects of chlormequat chloride and different rates of prohexadione calcium on seedling growth flowering fruit development and yield of tomato, African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 17160-17169, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. ALTINTAŞ S., Effects of prohexadione calcium with three rates of phosphorus and chlormequat chloride on vegetative and generative growth of tomato, African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 17142-17151, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTINTAŞ S., Seasonal variations in vitamin C and mineral contents and some yield and quality parameters in komatsuna Brassica rapa var pervidis, Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 9, pp. 289-291, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. BAL U., ALTINTAŞ S., Effects of Trichoderma harzianum on lettuce in protected cultivation, Journal of Central European Agriculture, vol. 9, pp. 63-70, 2010.
Özgün Makale AGRICOLA, AGRIS, CAB abstracts, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Scopus, Zoological Record, Portal of Scientific Journal of Croatia Erişim Linki
9. ALTINTAŞ S., BAL U., Effects of commercial product based on Trichoderma harzianum on plant bulb and yield characteristics of onion, Scientia Horticulturae, vol. 116, pp. 219-222, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
10. BAL U., ALTINTAŞ S., VARIŞ S., ZEKİ K., Anti damping off fungicides and seedling media affect the growth development and yield of cos lettuce, Acta Agriculturae Scandinavia Section B, Soil and Plant, vol. 56, pp. 150-154, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
11. BAL U., ALTINTAŞ S., A positive side effect from Trichoderma harzianum biological control agent increased yield in vegetable crops, Journal of Ecology and Environmental Protection, vol. 7, pp. 382-387, 2006.
Özgün Makale Elsevier Bibliographic Databases (Geobase and EMBiology), Chemical Abstracts, Referativnii Jurnal ‘Khimiya’. Erişim Linki
12. BAL U., ALTINTAŞ S., Application of the antogonistic fungus Trichoderma harzianum TrichofFow WPTM to root zone increases yield of bell peppers grown in soil, Biological Agriculture and Horticulture, vol. 24, pp. 149-163, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. ALTINTAŞ S., BAL U., Effects of organic and inorganic subtrates on the development yield and fruit quality of tomato, Journal of Ecology and Environmental Protection, vol. 7, pp. 654-665, 2006.
Özgün Makale Elsevier Bibliographic Databases (Geobase and EMBiology), Chemical Abstracts, Referativnii Jurnal ‘Khimiya’. Erişim Linki
14. BAL U., ALTINTAŞ S., Effects of Trichoderma Harzianum on the yield and fruit quality of tomato plants Lycopersicon esculentum Mill grown in an unheated greenhouse, Australian Journal of Experimental Agriculture, vol. 46, pp. 131-136, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
15. ALTINTAŞ S., BAL U., Trichoderma Harzianum application increases cucumber Cucumis sativus yield in unheated greenhouse, Journal of Applied Horticulture, vol. 7, pp. 25-28, 2005.
Özgün Makale Index Copernicus, Scopus, Elsevier Bibliographic Databases, EBSCO, Horticultural Abstracts, Chemical Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, Agroforestry Abstracts, Agricultural Engineering Abstracts, Crop Physiology Abstracts, Forestry Abstracts, Irrigation and Drainage Abstracts, Indian Science Abstracts, Ornamental Horticulture, Plant Breeding Abstracts, Plant Genetic Resources Abstracts, Postharvest News and Information, Review of Plant Pathology, Seed Abstracts, Soils and Fertilizers, Review of Aromatic and Medicinal Plants, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts, Rural Development Abstracts, Review of Agricultural Entomology and Review of Medical and Veterinary Entomology. Indian Science Abstracts.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALTINTAŞ S., VARIŞ S., KESKİN Ö., KURU İ., Effects of seedling age, and different levels of N, K and K/N on quality and yield of tomato grown in perlite bag culture, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 55-61, 2017.
Özgün Makale CAB
2. KAMBUROĞLU ÇEBİ Ü., AYDIN B., ÇAKIR R., ALTINTAŞ S., Örtü altı baş salata (Lactuca sativa cv. Salinas) üretiminin enerji kullanım etkinliği ve ekonomik analizi, TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt 4, ss. 426-433, 2017.
Özgün Makale DOAJ, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Google Scholar
3. ALTINTAŞ S., VARIŞ S., Isıtılmayan cam serada sera toprağında ve farklı ortamlar üzerine oturtulmuş 7 Ve 15 litrelik torba ve yüzüklerde domates yetiştirmenin bitki gelişmesi ve verim üzerine etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 178-183, 1993.
Özgün Makale CAB abstracts
4. VARIŞ S., ALTINTAŞ S., Sera sebzeciliğinde torba kültürü, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 9-12, 1992.
Derleme Makale CAB abstracts
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. VARIŞ S., ALTINTAŞ S., KÜÇÜKÇELİK B., GÖKMEN B., Fide gelişmesi ve boyunun kültürel, kimyasal ve çevresel yöntemlerle kontrolü Bölüm 4, KÖYÜM ULUSLARARASI BİTKİSEL ÜRETİM ve HAYVANCILIK DERGİSİ, cilt 1, ss. 54-58, 2017.
Derleme Makale
2. VARIŞ S., KÜÇÜKÇELİK B., ALTINTAŞ S., GÖKMEN B., Fide gelişmesi ve boyunun kültürel, kimyasal ve çevresel yöntemlerle kontrolü; Bölüm 3, KÖYÜM ULUSLARARASI BİTKİSEL ÜRETİM ve HAYVANCILIK DERGİSİ, cilt 1, ss. 56-60, 2016.
Derleme Makale
3. VARIŞ S., KÜÇÜKÇELİK B., ALTINTAŞ S., GÖKMEN B., Fide gelişmesi ve boyunun kültürel, kimyasal ve çevresel yöntemlerle kontrolü; Bölüm 2, KÖYÜM ULUSLARARASI BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK DERGİSİ, cilt 1, ss. 68-71, 2016.
Derleme Makale
4. VARIŞ S., KÜÇÜKÇELİK B., ALTINTAŞ S., GÖKMEN B., Fide gelişmesi ve boyunun kültürel, kimyasal ve çevresel yöntemlerle kontrolü; Bölüm 1, KÖYÜM ULUSLARARASI BİTKİSEL ÜRETİM ve HAYVANCILIK DERGİSİ, cilt 1, ss. 44-49, 2016.
Derleme Makale
5. VARIŞ S., ALTINTAŞ S., KÜÇÜKÇELİK B., Topraksız kültür yöntemleri besin çözeltisi pH ve EC, TarımTürk dergisi Seracılık eki, cilt 7, ss. 18-24, 2012.
Derleme Makale
6. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTINTAŞ S., VARIŞ S., Salata için yaprakları yenilen alternatif sebzelerden komatsuna, Hasad, cilt 297, ss. 70-71, 2010.
Derleme Makale
7. VARIŞ S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTINTAŞ S., Salata için yaprakları yenilen alternatif sebzeler Mibuna ve mizuna, Hasad, cilt 296, ss. 70-71, 2010.
Derleme Makale
8. VARIŞ S., ALTINTAŞ S., HATİCE Ç., KORAL P., BUTT S., ÇİNKILIÇ L., Fide üretiminde ülkemize özgü torfa alternatif yeni ve en ucuz ortam Öğütülmüş Cibre Cüruf ÖCC harcı, Hasad, cilt 234, ss. 26-34, 2004.
Özgün Makale
9. VARIŞ S., ALTINTAŞ S., SJ B., Topraksız tarım için en uygun yöntem Cibre torba kültürü, Hasad, cilt 16, ss. 40-43, 2000.
Derleme Makale
10. VARIŞ S., ALTINTAŞ S., Serada topraklı ve topraksız tarım, Hasad, cilt 161, ss. 36-39, 1998.
Derleme Makale
11. VARIŞ S., ALTINTAŞ S., Serada topraklı ve topraksız tarım, Hasad, cilt 160, ss. 28-31, 1998.
Derleme Makale
12. VARIŞ S., ALTINTAŞ S., Soğuk serada kıvırcık baş salata ve marul tarımı, Hasad, cilt 152, ss. 18-19, 1998.
Derleme Makale
13. VARIŞ S., ALTAY H., ALTINTAŞ S., Toprağın alternatifi Perlit, Hasad, cilt 134, ss. 12-13, 1996.
Derleme Makale
14. ALTINTAŞ S., VARIŞ S., Soğuk serada perlit torba kültürüyle yetiştirilen domates ve marulda sıcaklığa dayalı sorunlar ve çözüm yolları, Hasad, cilt 132, ss. 24-28, 1996.
Derleme Makale
15. ALTINTAŞ S., VARIŞ S., Sera sebzelerinin saman balyalarında yetiştirilmeleri, Hasad, cilt 80, ss. 36-38, 1992.
Derleme Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ALTINTAŞ S., KARAMUK E., Effects of pruning on yield and quality of tomato (Solanum lycopersicum cv. Jumbo F1), 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ALTINTAŞ S., VARIŞ S., TEMEL B., AYVALIK Ç., Effects of tap water and low strenght nutrient solution applications on yield and preventing salt accumulation in the root zone of tomato grown in perlite bag culture, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ALTINTAŞ S., VARIŞ S., GÖKGÖZ A., The effect of grape marc as seedling and growing subtrates on yield and tipburn incidence of lettuce grown in bag culture, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇEBİ Ü., ÇAKIR R., ALTINTAŞ S., GÜÇLÜ ÖZDEMİR A., Plastik seralarda yetiştirilen II. ürün hıyar bitkisinin sulama zamanı ve su kullanımı planlaması, 4. ULUSLARARASI KATILIMLI TOPRAK ve SU KAYNAKLARI KONGRESİ (01.09.2015-04.09.2015).
Tam metin bildiri
2. TÜRKMENOĞLU A. A., ALTINTAŞ S., Biberde Capsicum annuum L Aşılamanın Erkencilik Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (25.08.2015-29.08.2015).
Özet bildiri
3. VARIŞ S., BAL U., AHİ Y., BELLİTÜRK K., ALTINTAŞ S., İNAL O., GÖKGÖZ A., İnorganik ve organik maddeler karıştırılmış cibrenin, fide üretiminde ve topraksız tarımda yetiştirme ortamı olarak kullanım olanakları, 10. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU (02.09.2014-04.09.2014).
Tam metin bildiri
4. ALTINTAŞ S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Organik ve inorganik gübre uygulamalarının mibuna Brassica rapa var Nipposinica ve mizuna Brassica rapa var Japonica da büyüme verim C vitamini ve mineral madde içeriğine etkisi, 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu (12.09.2012-14.09.2012).
Özet bildiri
5. ALTINTAŞ S., FURKAN T., MERVE Z., VARIŞ S., Üzüm cibresinin bazı sebze türlerinde fide yetiştirme ortamı olarak kullanımı, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
6. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTINTAŞ S., Tekirdağ ve ilçelerinde soğuk seralarda salata için yaprakları yenilen alternatif yeşillikler Mizuna mibuna ve komatsuna, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu (18.10.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
7. KARAŞIN İ., ERDOĞAN Z., ALTINTAŞ S., VARIŞ S., Fide dönemini farklı ortamlarda geçirip sera toprağına dikilen marullarda gelişme ve verimin karşılaştırılması, III. Sebze Tarımı Sempozyumu (11.09.2000-13.09.2000).
Tam metin bildiri
8. ALTINTAŞ S., UYSAL H., VARIŞ S., Hormon uygulayarak harç ve torf doldurulmuş fide kaplarında ve hormon kullanmadan harç torf ve perlit doldurulmuş torbalarda üretilen domates fidelerinde gelişmenin karşılaştırılması, III.Sebze Tarımı Sempozyumu (11.09.2000-13.09.2000).
Tam metin bildiri
9. ÜRKMEZ B., ALTINTAŞ S., VARIŞ S., Melez F1 domates çeşitleri gerçekten standart çeşitlerden daha mı verimlidir?, III. Sebze Tarımı Sempozyumu (11.09.2000-13.09.2000).
Tam metin bildiri
10. FAZLIOĞLU O., ÖZTÜRK İ., ERDOĞAN Z., ALTINTAŞ S., VARIŞ S., Soğuk serada perlit torbalarında ve toprakta yetiştirilmeye uygun kıvırcık salata çeşitlerinin belirlenmesi, III. Sebze Tarımı Sempozyumu (11.09.2000-13.09.2000).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Uluslararası Dergi CABI PUBLISHING, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
2. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Uluslararası Dergi CABI PUBLISHING, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
3. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Uluslararası Dergi CABI PUBLISHING, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
4. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Uluslararası Dergi CABI PUBLISHING, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM
5. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yrd. Editör.
Ulusal Dergi CAB
6. 10 SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU, Yayın Yeri: TOPRAK OFSET / TEKİRDAĞ.
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Scientific Research and Essays, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Agricultural Engineering Abstracts, Agroforestry Abstracts, CAB Abstracts, DOAJ
2. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE & FORESTRY, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Index Copernicus, ULAKBİM
4. Turkish Journal of Agriculture - Food Scienceand Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi DOAJ, CiteFactor, SJIF, ICI, GIF, SIS, ULAKBİM
5. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi CAB ABSTRACTS
6. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. MARMARA BÖLGESİ’ NDEN TOPLANAN DOMATES POPÜLASYONLARININ MOLEKÜLER ve MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONUNUN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 14.07.2014-17.01.2017.
2. Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Serada Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Verim Kalite Parametreleri ve Toprak Profili Tuzluluğuna Etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, Devam Ediyor.
3. Plastik Seralarda Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Sulama Zamanı ve Su Kullanımı Planlaması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
4. Cibre ve Farklı Mineral Gübrelerin Marulda Verim ve Uç Yanıklığı Üzerine Etkileri, BAP, Yönetici.